A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

28.08.2020 – 23.09.2020

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

25.06.2020–27.08.2020

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

29.05.2020 – 24.06.2020

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

24.04–28.05.2020

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

14.02–23.04.2020 r.