A A A
Program ochrony powietrza

28 września 2020 r. uchwałą nr XXV/373/20 Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił nowy Program Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Celem tego Programu jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu.

Ranking samorządów

Gmina Słomniki pnie się do góry w ogólnopolskich rankingach. W zestawieniu dotyczącym wykorzystywania funduszy unijnych zajęliśmy bardzo wysokie 155 miejsce spośród ponad 600, zaś w rankingu samorządów  przyjaznych  edukacji – 174 miejsce spośród prawie 2500!

XX sesja Rady Miejskiej

27 sierpnia odbyła w trybie zdalnym XX Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Słomnikach.

XIX Sesja RM

Najważniejszym punktem zdalnej XIX Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Słomnikach było jednogłośne udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Słomniki oraz przyjęcie „Raportu o stanie Gminy Słomniki za rok 2019”.

XVIII sesja

XVIII sesja zwyczajna, która odbyła się 28 maja br. była drugą przeprowadzoną metodą zdalną.